lis 25 2018 J.ang klasa V - 25 Nov 2018
Komentarze: 1

 

Put the verbs in PRESENT CONTINUOUS.

 

My family and I are at home today. My dad is in the garden. He 1 _________ (not / wash) his car. He 2 _________ (read) a book in the sun. My mum is in the kitchen. She 3 _________ (not / cook) dinner. She 4 _________ (wash) the dishes. My brothers are in the living room. They 5 _________ (not / watch) TV. They 6 _________ (play) computer games. I’m in my bedroom. I 7 _________ (not / listen) to music. I 8 _________ (write) an email.

 

 

 

Zadania z 11 listopada przesłało siedmiu uczniów, ale jakie oceny! Cztery szóstki, piątka i dwie czwórki! Koniec listopada, a więc wkrótce Christmas Karaoke! Proszę chętnych o zgłaszanie się do mnie – szukajcie mnie gdzieś na terenie szkoły (czasami sala nr 1)... Wkrótce ogłoszę (jak co roku) konkurs fotograficzny. Tym razem tematem prac będzie “Zima w lesie”. Możecie już strzelać fotki! Czas na przesyłanie prac do końca stycznia. Wkrótce (na początku grudnia) regulamin! Dzisiaj zadania dla klas III G, VII, VI oraz V. Na odpowiedzi czekam do 2 grudnia, pod a-dresem: tomasz.praczuk@wp.pl. ...Another year over and a new one just begun... May the Christmas force be with you!

 

01 grudnia 2018, 16:13
My family and I are at home today. My dad is in the garden. He is not washing (not / wash) his car. He is reading (read) a book in the sun. My mum is in the kitchen. She is not cooking (not / cook) dinner. She is washing (wash) the dishes. My brothers are in the living room. They are not watching (not / watch) TV. They are playing (play) computer games. I’m in my bedroom. I am not listening (not / listen) to music. I am writing (write) an email.

Dodaj nowy komentarz